Home / ITA Foundations / Scholarship list / For healing sorrows / Pensioners list of provinces

Pensioners list of provinces

This list is valid until Dec. 30th, 2007. If individuals and organizers do not contact to us and meet full documents as regulations, we will transfer sponsor in other objects.

No Name Year of birth Address & Phone
01 Lê Văn Hà 1963 Tổ 2, KP 5, TT Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam
02 Huỳnh Văn Như 1957 Ấp suối ông Đình, xã Trà Vong, Tân Biên, Tây Ninh
03 Nguyễn Ngọc Tuấn 1960 2/71 Cao Thắng, P.5, Q.3, TP,HCM
04 Bùi Văn Bốn 1983 Đại Đồng Lê Hồng, Thanh Miện ,Tỉnh Hải Dương (UBMTTQ VNH Thanh Miện Tỉnh Hải Dương). ĐT: 0230737133, gặp anh Hoàn
05 Nguyễn Văn Bùm 1945 Ấp 15 Xã Phong Thạnh Đông, Gia Rai.(Báo Bạc Liêu số 31, Lê Văn Duyệt, P 3, Thị xã Bạc Liêu. ĐT: 0781 824838
06 Vương Minh Sáng 1970 Tuy Tịnh I, xã Phong Phú, Tuy Phong, Tỉnh Bình Thuận.
07 Cao Trọng Quân 1956 Thôn An Lạc, xã Xuân Vân, Yên Sơn, Tuyên Quang. ĐT:0976840319
08 Võ Văn Chiến 1945 Số 75A, Khu Phố Bình Khởi, P.6, thị xã Bến Tre. ĐT:075813828
09 Lê Văn Mười 1967 Ấp 9, xã An Khánh, Châu Thành, Bến Tre

* This list is only worth to 30th December of 2007. If individuals and organizers do not contact to us and meet full documents as regulations, we will transfer sponsor in other objects.

* Request additionally copy and notarized: So Ho Ngheo or certificate of Labour and Social Welfare Services.

* Look at this form at here:

Translator: Ngoc Tran